بهداشت و نظافت

کفپوش ضد سر

تومان۶۶۵,۰۰۰تومان۹۸۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی گرد ضد سر

تومان۱۲۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی گرد ضد سر

تومان۸۵,۰۰۰

بهداشت و نظافت

فرچه تخته کار

تومان۴۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی بیضی ضد سر

تومان۲۶۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی فست فود

تومان۵۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز

تومان۳۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز

تومان۲۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز

تومان۲۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی بیضی ضد سر

تومان۴۵۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سبد پلاستیکی سرو

تومان۱۷۴,۰۰۰