ابزار کافه و باریستا

فیلتردریپر پایه دار اوساکا

تومان۵۵۰,۰۰۰تومان۶۵۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

سایفون SKYTREE اوساکا

تومان۱,۱۰۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

فیلتردریپر اوساکا

تومان۵۵۰,۰۰۰تومان۶۵۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

دریپ کرف اوساکا

تومان۵۵۰,۰۰۰