ابزار آماده سازی

بر چسب BBQ

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Caesar

تومان۲,۵۵۰
تخفیف ویژه

ابزار آشپزخانه

بر چسب Ketchup

تومان۲,۶۰۰ تومان۲,۵۵۰

ابزار آماده سازی

بر چسب Mayonnaise

تومان۲,۵۵۰
تخفیف ویژه

ابزار آشپزخانه

بر چسب Mustard

تومان۲,۶۰۰ تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Ranch

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Thousand Island

تومان۲,۵۵۰

ابزار آماده سازی

بطری سس 32 انس 950cc فیفو

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

پک 5 تایی چیپس چوب smoking gun

تومان۶۰۰,۰۰۰

ابزار آماده سازی

پوره کن سیب زمینی

تومان۱۱۸,۵۰۰

ابزار آماده سازی

پوست کن دو کاره

تومان۳۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

ته گیر گوجه

تومان۲۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

درب بطری سس ریز

تومان۲۵,۵۰۰

ابزار آماده سازی

دستگاه دودی کن Sage

تومان۴,۸۰۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

ست پیمانه

تومان۷۱,۵۰۰