ابزار آماده سازی

برچسب های فیفو

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 32 انس 950cc فیفو

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

پمپ سس گرمکن دار

تومان۳,۲۰۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

پوره کن سیب زمینی

تومان۱۱۸,۵۰۰

ابزار آماده سازی

پوست کن دو کاره

تومان۳۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

ته گیر گوجه

تومان۲۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

درب بطری سس ریز

تومان۲۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

ست پیمانه

تومان۷۱,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

ست قاشق پيمانه

تومان۵۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

ست قاشق پیمانه

تومان۱۸,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

سیفتیر الک

تومان۲۹۵,۰۰۰
در انبار موجود نمی باشد

ابزار آماده سازی

شعله تفنگی

تومان۷۵,۰۰۰