ابزار آماده سازی

بر چسب BBQ

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Caesar

تومان۲,۵۵۰
تخفیف ویژه

ابزار آشپزخانه

بر چسب Ketchup

تومان۲,۶۰۰ تومان۲,۵۵۰

ابزار آماده سازی

بر چسب Mayonnaise

تومان۲,۵۵۰
تخفیف ویژه

ابزار آشپزخانه

بر چسب Mustard

تومان۲,۶۰۰ تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Ranch

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Thousand Island

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 20 انس 600cc فیفو

تومان۶۸,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 24 انس 700cc فیفو

تومان۷۲,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

درب بطری سس ریز

تومان۲۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

سس ریز 400 سی سی قرمز

تومان۷,۰۰۰
تخفیف ویژه

ابزار آشپزخانه

سس ریز 700 سی سی

تومان۸,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰