چوبی و چدنی

بشقاب چوبی

تومان۲۵,۵۰۰

ابزار و ظروف سرو

زیر سیگاری چوبی

تومان۱۵۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سبد پلاستیکی سرو

تومان۱۷۴,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سس کاپ استیل

تومان۸۴,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی بیضی ضد سر

تومان۵۸۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی بیضی ضد سر

تومان۴۵۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی بیضی ضد سر

تومان۲۶۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی ضد سر

تومان۱۴۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی ضد سر

تومان۷۶۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی فست فود

تومان۴۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی فست فود

تومان۵۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی گرد ضد سر

تومان۱۶۵,۰۰۰