چوبی و چدنی

بشقاب چوبی

تومان۲۵,۵۰۰

ابزار و ظروف سرو

زیر سیگاری چوبی

تومان۱۵۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

ظرف چوبی

تومان۲۰۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

ظرف چوبی

تومان۲۰۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

ظرف چوبی

تومان۲۵۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

ظرف سُس

تومان۲۱۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

کاسه سالاد چوبی

تومان۳۳,۵۰۰