آویز جام

آویز جام

تومان۱۲۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

اسکوپ بار 180 میلی لیتر

تومان۴۵,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

اسکوپ بستنی

تومان۱۵۰,۰۰۰
در انبار موجود نمی باشد

ابزار کافه و باریستا

اسکوپ بستنی

تومان۱۵۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

اسکوپ یخ

تومان۶۸,۵۰۰

ابزار کافه و باریستا

بار مت

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

بنچ تمپ مت RHINO

تومان۱۹۵,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

پارچ شیر قهوه

تومان۳۴۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

پارچ شیرقهوه

تومان۲۵۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

پارچ شیرقهوه

تومان۳۰۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

ترازوی 2 کیلوگرم COFFEE GEAR

تومان۴۵۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

ترازوی 500 گرم COFFEE GEAR

تومان۳۲۰,۰۰۰