بهداشت و نظافت

اسکاچ تمیز کننده گریل

تومان۳۶۰,۰۰۰

ابزار نظافت

جاروکارواش سوپر

تومان۲۴۴,۰۰۰

بهداشت و نظافت

دسته اسکاچ گریل

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار نظافت

رخت آویز هتلی

تومان۱۹۸,۰۰۰

بهداشت و نظافت

سنگ تمیز کننده گریل

تومان۷۱,۵۰۰

ابزار نظافت

طی PVA

تومان۵۷۰,۰۰۰

ابزار نظافت

طی حوله ای بزرگ

تومان۲۲,۴۰۰
تومان۳۵,۲۰۰

ابزار نظافت

طی نخی بزرگ

تومان۲۳,۴۰۰