ظروف یکبار مصرف

بطری کتابی یا flat 120 cc

تومان۸۰۰