تخفیف ویژه

سایر ظروف یکبار مصرف

سس کاپ شیشه ای 1.5 انس

تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰
تخفیف ویژه

سایر ظروف یکبار مصرف

سس کاپ شیشه ای مشکی 1 انسی

تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۷۵,۰۰۰
تخفیف ویژه
تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰

ظروف یکبار مصرف

نی فنر بلند نمره ۶ مشکی

تومان۹,۷۰۰

ظروف یکبار مصرف

نی فنر دار نمره 10 مشکی

تومان۱۲,۰۰۰