سایر ظروف یکبار مصرف

سینی سلف یکبار مصرف

تومان۱۸۰,۰۰۰

سایر ظروف یکبار مصرف

ظرف سالاد 600 سی سی

تومان۹۵,۰۰۰

سایر ظروف یکبار مصرف

ظرف سالاد سزار

تومان۱,۱۷۰,۰۰۰