پخت پیتزا

برس سیمی

تومان۵۵,۰۰۰

پخت پیتزا

برس فر پیتزا

تومان۱۸۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

پارچ پلاستیکی

تومان۸۱,۵۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۱۴۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۱۶۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۱۹۵,۰۰۰

پخت پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۲۱۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پاروی همزن چوبی

تومان۱۲۰,۰۰۰

پخت پیتزا

توری پیتزا

تومان۴۵,۰۰۰

پخت پیتزا

توری پیتزا

تومان۵۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقو برش نان و ساندویچ

تومان۱۸۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی آشپزخانه

تومان۱۶۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی استیک

تومان۱۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی استیک

تومان۴۰,۰۰۰