ابزار آماده سازی

بر چسب BBQ

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Caesar

تومان۲,۵۵۰
تخفیف ویژه

ابزار آشپزخانه

بر چسب Ketchup

تومان۲,۶۰۰ تومان۲,۵۵۰

ابزار آماده سازی

بر چسب Mayonnaise

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Ranch

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Thousand Island

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 20 انس 600cc فیفو

تومان۶۸,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 24 انس 700cc فیفو

تومان۷۲,۵۰۰

ابزار آماده سازی

پوست کن دو کاره

تومان۳۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

درب بطری سس ریز

تومان۲۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

ست پیمانه

تومان۷۱,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

ست قاشق پيمانه

تومان۵۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

ست قاشق پیمانه

تومان۱۸,۵۰۰

ابزار آماده سازی

قلمو دسته چوبی

تومان۴۰,۰۰۰