ابزار آشپزخانه

بطری سس 16 انس 500cc فیفو

تومان۶۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 20 انس 600cc فیفو

تومان۶۸,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 24 انس 700cc فیفو

تومان۷۲,۵۰۰

ابزار آماده سازی

پوست کن دو کاره

تومان۳۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

ته گیر گوجه

تومان۲۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

درب بطری سس ریز

تومان۲۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

ست پیمانه

تومان۷۱,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

ست قاشق پيمانه

تومان۵۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

ست قاشق پیمانه

تومان۱۸,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

سیفتیر الک

تومان۲۹۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

قلمو دسته چوبی

تومان۴۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

قلمو دسته چوبی

تومان۵۵,۰۰۰