تومان۲,۴۰۰,۰۰۰

ابزار آماده سازی

شعله تفنگی

تومان۷۵,۰۰۰

ظروف یکبار مصرف

نی فنر بلند نمره ۶ مشکی

تومان۹,۷۰۰

ظروف یکبار مصرف

نی فنر دار نمره 10 مشکی

تومان۱۲,۰۰۰