ابزار نظافت

رخت آویز هتلی

تومان۱۹۸,۰۰۰

ابزار نظافت

طی PVA

تومان۵۷,۰۰۰

ابزار نظافت

طی نخی بزرگ

تومان۲۳,۴۰۰

بهداشت و نظافت

فرچه تخته کار

تومان۴۵,۰۰۰

بهداشت و نظافت

فرچه وک

تومان۱۳۵,۰۰۰