بهداشت و نظافت

اسکاچ تمیز کننده گریل

تومان۳۶۰,۰۰۰

ابزار نظافت

جاروکارواش سوپر

تومان۲۴۴,۰۰۰

بهداشت و نظافت

دسته اسکاچ گریل

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار نظافت

رخت آویز هتلی

تومان۱۹۸,۰۰۰

ابزار نظافت

طی PVA

تومان۵۷۰,۰۰۰

ابزار نظافت

طی حوله ای بزرگ

تومان۲۲,۴۰۰

ابزار نظافت

طی نخی بزرگ

تومان۲۳,۴۰۰

فرچه تمیز کننده

فرچه وک

تومان۱۳۵,۰۰۰