تومان۳۶۰,۰۰۰

ابزار نظافت

جاروکارواش سوپر

تومان۲۴۴,۰۰۰

ابزار نظافت

دسته اسکاچ گریل

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار نظافت

رخت آویز هتلی

تومان۱۹۸,۰۰۰

ابزار نظافت

طی PVA

تومان۵۷,۰۰۰

ابزار نظافت

طی حوله ای بزرگ

تومان۲۲,۴۰۰

ابزار نظافت

طی نخی بزرگ

تومان۲۳,۴۰۰

بهداشت و نظافت

فرچه تخته کار

تومان۴۵,۰۰۰

بهداشت و نظافت

فرچه وک

تومان۱۳۵,۰۰۰