ابزار کافه و باریستا

اسکوپ بار 180 میلی لیتر

تومان۴۵,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

اسکوپ بستنی

تومان۲۸,۰۰۰
تومان۱۵۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

اسکوپ بستنی

تومان۱۵۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

اسکوپ بستنی آلومینیومی

تومان۲۵,۰۰۰

اسکوپ سیب زمینی

اسکوپ سیب زمینی استیل

تومان۱۲۰,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

اسکوپ یخ

تومان۶۸,۵۰۰