ابزار و ظروف سرو

سبد پلاستیکی سرو

تومان۱۷۴,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی بیضی ضد سر

تومان۵۸۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی ضد سر

تومان۱۴۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی ضد سر

تومان۷۶۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی فست فود

تومان۵۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی گرد ضد سر

تومان۱۶۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی گرد ضد سر

تومان۱۹۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی گرد ضد سر

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

سینی گرد ضد سر

تومان۱۲۰,۰۰۰

ابزار و ظروف سرو

قاشق غذاخوری یکبار مصرف

تومان۱۵۰,۰۰۰