ابزار آماده سازی

برچسب های فیفو

تومان۲,۵۵۰
در انبار موجود نمی باشد

ابزار آشپزخانه

بطری سس 16 انس 500cc فیفو

تومان۶۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 20 انس 600cc فیفو

تومان۶۸,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 24 انس 700cc فیفو

تومان۷۲,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 32 انس 950cc فیفو

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز

تومان۲۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز

تومان۲۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز

تومان۳۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز ادکرفت

تومان۳۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز ادکرفت

تومان۳۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز ادکرفت

تومان۴۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز جانسون رز

تومان۲۰,۰۰۰