ابزار آماده سازی

بر چسب BBQ

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Caesar

تومان۲,۵۵۰
تخفیف ویژه

ابزار آشپزخانه

بر چسب Ketchup

تومان۲,۶۰۰ تومان۲,۵۵۰
تخفیف ویژه

ابزار آشپزخانه

بر چسب Mustard

تومان۲,۶۰۰ تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Ranch

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بر چسب Thousand Island

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 20 انس 600cc فیفو

تومان۶۸,۵۰۰

ابزار آماده سازی

بطری سس 32 انس 950cc فیفو

تومان۸۵,۰۰۰

ظروف یکبار مصرف

بطری کتابی یا flat 120 cc

تومان۸۰۰

ابزار آشپزخانه

درب بطری سس ریز

تومان۲۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

سس ریز 400 سی سی قرمز

تومان۷,۰۰۰
تخفیف ویژه

ابزار آشپزخانه

سس ریز 700 سی سی

تومان۸,۰۰۰ تومان۷,۷۰۰
تخفیف ویژه

سایر ظروف یکبار مصرف

سس کاپ شیشه ای 1.5 انس

تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰
تخفیف ویژه

سایر ظروف یکبار مصرف

سس کاپ شیشه ای مشکی 1 انسی

تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۷۵,۰۰۰