استند سرو پیتزا

استند کروم رومیزی

تومان۹۵,۰۰۰

لوازم جانبی پیتزا

انبر قالب

تومان۵۰,۰۰۰

ابزار پخت

انبر قالب پیتزا

تومان۱۲۵,۰۰۰

ابزار پخت

انبر قالب پیتزا

تومان۹۵,۰۰۰

ابزار پخت

انبر قالب پیتزا

تومان۹۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

برس سیمی

تومان۵۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

برس سیمی

تومان۱۱۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

برس فر پیتزا

تومان۱۸۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو چوبی پیتزا

تومان۲۹۰,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو چوبی پیتزا

تومان۳۱۰,۰۰۰

پخت پیتزا

توری پیتزا

تومان۴۵,۰۰۰