حراج

تجهیزات آشپزخانه

دستگاه گریل طرح apw

تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۰۰,۰۰۰
حراج

دستگاه گریل

ذغال گریل apw

تومان۵۸,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰
تومان۷۱,۵۰۰

ابزار آماده سازی

قلمو سیلیکونی دسته چوبی

تومان۳۰,۰۰۰

ابزار پخت

کاردک دسته چوبی

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار پخت

کاردک دسته چوبی

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار پخت

کاردک دسته چوبی

تومان۸۸,۰۰۰