ابزار پخت

انبر قالب پیتزا

تومان۹۵,۰۰۰

ابزار پخت

انبر قالب پیتزا

تومان۹۵,۰۰۰

ابزار پخت

انبر مرغ

تومان۵۵,۰۰۰

ابزار کافه و باریستا

بار مت

تومان۸۵,۰۰۰
در انبار موجود نمی باشد
تومان۱۳۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

باکس جای قاشق چنگال

تومان۸۵۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

باکس نگهداری قاشق چنگال

تومان۱۵۵,۰۰۰

ابزار آماده سازی

برچسب های فیفو

تومان۲,۵۵۰

پارو و فرچه پیتزا

برس سیمی

تومان۵۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

برس سیمی

تومان۱۱۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

برس فر پیتزا

تومان۱۸۵,۰۰۰