آرشیو برچسب های: قهوه سبز

واردات قهوه سبز از کشور های مبدا

قهوه سبز

تنها دانه های قهوه سبز خامی را می توان به کشور وارد کنید که در کشور مبدا تمامی مراحل مختلف فراوری و آماده سازی جهت صادرات را گذرانده باشند. به طور معمول دانه های سبز قهوه در کیسه هایی از جنس جوت (کنف هندی) و یا سیسال( آگاوا مکزیکی) در وزن های 70،60 کیلو گرمی …